Vår AffärsidéAffteks idé är mycket enkel; Med hjälp av de bästa verktyg som finns på marknaden ska vi höja våra kunders effektivitet. Vi tar fullt ansvar hela vägen, från analys till förstudier, till projektledning, installation, utbildning och service. Vi ger dig helt enkelt rätt IT-lösning.

Afftek skall med hög kompetens och servicenivå tillhandhålla tjänster och produkter inom IT-området för att åstadkomma ökad effektivitet inom företag och organisationer.

---------------------------------------------------------------------

HistoriaAfftek Data AB har funnits i Kristianstad i 32 år. Företaget grundades 1984 under namnet Copy Consult i Kristianstad AB. Företaget hade då två avdelningar, en för data och en för kopiering. När Copy Consult delades 1996 tog Karl-Axel Kjellberg över dataverksamheten och flyttade till nya lokaler.

Ett år senare, 1997, blev man medlemmar i Office Data, en kedja som finns representerad över hela Sverige. Ett namnbyte var nu självklart och Copy Consult i Kristianstad AB blev Office Data i Kristianstad AB. Under sju år levde företaget under den orange/blå flaggan men år 2005 tog man beslutet att lämna Office Data kedjan. Det var då företaget tog sitt nuvarande namn, Afftek Data AB, tanken bakom namnet är affärsteknik och då framförallt med affärssystemet Pyramid i åtanke, vilket har blivit företagets tyngdpunkt.Pyramid Business Studio är ett komplett affärssystem som innehåller allt från redovisning och logistik till CRM och e-handel. Pyramid passar alla företag, från butiks- och affärskedjor till entreprenad, tillverkande och tjänsteproducerande verksamheter. Afftek Data AB är med i HPs Preferred Partner program vilket innebär att personalen är utbildade och certifierade på HPs produkter och tjänster. Det betyder också att företaget sätter högt värde på högkvalitativ kundservice och stöds av HP hela vägen.

MiljöpolicyAfftek bedriver ett aktivt miljöarbete genom att ständigt förbättra verksamhetens miljösituation på ett ekonomiskt och affärsmässigt försvarbart sätt.

Det är vår övertygelse att detta leder till ett attraktivare företag för både medarbetare, kunder och leverantörer. Vi ska arbeta för att minska vår negativa miljöpåverkan och på så sätt bidra till en utveckling som är långsiktigt hållbar.

Som återförsäljare av tjänster och produkter inom IT och dokumentlösningar ska vi då så är möjligt välja miljöanpassade produkter. Vi ska även verka för att det finns miljöanpassade alternativ inom alla våra produktavsnitt.

Vi ska fortlöpande utbilda och involvera alla våra anställda i miljöarbetet.

Vi ska bedriva verksamheten i enlighet med gällande miljölagstiftning samt uppnå de av myndigheterna fastställda miljökrav.

Sample image

Sample image

Bild 2

Sample image

Bild 3

Sample image

Bild 4

Senaste Nytt

Sample image